Služby nabízené firmou BILOBA

Projekce, realizace a údržba zeleně

Díky modernímu technickému zázemí včetně programového vybavení provádíme vlastní projekci, což umožňuje rychlé a pro zákazníka dostatečně přehledné a jasné zobrazení veškerých konkrétních prvků předložené dokumentace.
Součástí zpracovaného projektu jsou ukázky navrhovaných kompozic po libovolném počtu let, v jakémkoli měsíci či denní době.

Firma BILOBA provádí i vlastní realizace výsadeb okrasné zeleně včetně dodávky rostlinného materiálu a to jak dle vlastní zpracované projektové dokumentace, tak i dle dokumentace dodané jinou odbornou firmou. Vzhledem ke kvalitě použitého rostlinného materiálu jak domácí , tak zahraniční produkce jsme schopni nést záruky za provedenou práci včetně záruk plnohodnotného vývoje vysazených rostlin.

Mezi naše programi patří též projekce a realizace okrasných jezírek, vodních ploch a potoků.

Nedílnou součástí činnosti firmy je údržba zeleně :

- sekání trávníků včetně úklidu a odvozu trávy
- odborný řez stromů a keřů
- revitalizace území
- chemické ošetření a údržba vegetace
- běžné i speciální pěstební opatření
- květinové výsadby

Vzhledem k dostatečnému technickému i odbornému zázemí jsme schopni v období sezóny reagovat pružně na požadavky zákazníků včetně poskytování celoročního odborného servisu.

Za BILOBA s.r.o. Josef Fidler, jednatel