Realizace vodních ploch

Mezi námi prováděné činnosti patří:

- hrubá příprava terénů
- jemná modelace profilů vodních nádrží
- pokládka a instalace geotextílií a rybničních fólií
- tvorba valounových ploch a umístění solitérních kamenů
- zpevňování hrází kamennými stěnami
- dodávka vzrostlých soliterních rostlin
- osvětlení vodních ploch
- výsadba vodní a pobřežní vegetace

všechny činnosti provádíme jak na základě námi zpracovaných projektů, tak i projektové dokumentace dodané investortem.


Příklady realizací
next

 
A) VODNÍ NÁDRŽ - Liberec
Technická data: plocha 1045 m2
  objem 2300 m3
  hloubka max 3,5 m
  výkon čerpadla 1100 l/min
 
next
 
1) vyhloubení dna a stěn vodní nádrže pomocí těžké techniky


next
 
2) příprava dna a stěn na pokládků fólií


next
 
3) pokládka geotextílie a rybniční fólie


next
 
4) přečerpávací technika a elektroinstalace
next
 
5a) tvorba potoku a kaskád
next
 
5b) tvorba potoku a kaskád
next
 
6) celkový pohled na vodní nádrž před napuštěním a doúpravou blízkého okolí

next

 
B) JEZÍRKO - Mladá Boleslav
 
Technická data: Plocha cca 30 m2
  Objem cca 20 m3
  Hloubka max 1,5 m
  Výkon čerpadla 7000 l/hod
 
next
 
konečná fáze s osázením břehů a výsadbou vodních rostlin


top